Besök på kommunarkivet

Vi som trotsade vinterkylan och besökte Sollentuna kommunarkiv den 24 januari fick en inspirerande visning av kommunarkivarien Annika Holmberg. Från arkivets ca två km handlingar från tidigt 1500-tal fram till i dag hade hon valt ut ett tiotal som hon exemplifierade sin genomgång med.
Det märktes mycket väl hur engagerad hon är i arkivet, vi blev verkligen fängslade av materialet. Handskbeklädd tog hon upp arkivets äldsta handling, ett köpebrev från 1504, prydligt präntat på pergament och försett med tre sigill. Vidare fick vi bl a se första protokollet från första kommunalstämman 1863, en av skolornas betygsböcker med bl a påpekande om frånvaro förorsakad av brist på skor, kassabok från Edsbergs slott, ransoneringskort från första världskriget och ett rörande brev med anhållan om extra tilldelning av kaffebönor till Mors Dag. På väggen fanns dessutom kartor och foton från mycket gamla till inte så gamla tider. Från två av de ca hundra föreningar som har material deponerade i arkivet hade Annika valt en nål samt ett protokoll. Nålen från Föreningen fyrväpplingen ”för ungdomens förädling” träffade bildligt Lena-Karin, hon har en likadan hemma som hon inte visste var den kom ifrån. Protokollet var det första från Sollentuna lottakårs bildande den 10 mars 1941.

Dessutom fick vi en beskrivning av kommunens utveckling samt av kommunarkivets innehåll: Det kommunala arkivet, Edsbergsarkivet, Förenings- och företagsarkivet samt Bildarkivet.

Bildarkivet, som innehåller cirka 30 000 bilder från 1860-talet fram till idag, kan beses på internet, antingen via kommunens hemsida www.sollentuna.se eller direkt på www.sollentunabilder.se.

Tack Annika för en mycket givande och trevlig kväll i ditt arkiv!

Brita och Olle Å