Beredd i sommaren

Vatten
Om du blir utan vatten på sommaren kommer här några tips. Det är kommunens uppgift att ordna med dricksvatten vid olika tappställen.Lyssna på lokalradion, eller kolla kommunens hemsida, så vet du var du ska gå. Du hämtar ditt vatten i rena kärl - en hink eller helst en platsdunk med skruvlock och kran. Har du en sådan hemma? Vatten från sjöar och vattendrag kan du använda att spola toaletten eller tvätta dig med.Hur länge håller sig vattnet?
Vatten har olika lång hållbarhetstid beroende på hur rent det är från början. Rent dricksvatten som tillhandahålls av kommunen kan du räkna med att det har en bra hållbarhet. Förvara vatten i rena dunkar avsedda för dricksvatten samt PET-flaskor.

Att rena vattnet
Det finns klorpreparat för vattendesinfektion som man sätter i vattentankar i båtar och husvagnar. Du kan också använda klortabletter. Om vattnet hämtas från naturen kan det vara påverkat av annat än bakterier, i dessa fall räcker inte desinfektion med klorprodukter för att ta död på till exempel parasiter som kommer från däggdjur. Klorprodukter tar heller inte bort dålig, smak, partiklar eller kemikalier i vattnet. Kokning av vattnet dödar däremot de flesta bakterier och även parasiter och dess sporer. Det räcker med att vattnet kokar upp

Förvara vattnet kallt och mörkt
Om vattnet förvaras kallt och mörkt blir det svårare för bakterier att växa och vattnet hålls fräscht längre. Vatten som är rent, rätt behandlat och förvaras svalt och mörkt kan hållas fräscht i närmare ett halvt år. Ta för vana att förvara vatten i PET-flaskor i frysen. Det fungerar då både som dricksvatten, men även som kylklampar som hjälper till att hålla låg temperatur i frysen under exempelvis längre strömavbrott.

Källa civil.se