Arbogaolyckan

Vi tre FRG:are från Sollentuna, Gunnel Sjölander, Anita Zetterlund och undertecknad, åkte en lördag i april till Täby huvudbibliotek i Täby Centrum för att lyssna på ett föredrag om hur Arboga kommuns krisgrupp, POSOM-gruppen, arbetade vid en bussolycka utanför Arboga den 27 januari 2006. Föredragshållare var Lena Mäenpää, beredskapssamordnare i Arboga kommun vid denna tidpunkt och Ragnhild Tyrfors, POSOM-gruppchef i Arboga vid samma tidpunkt. (POSOM=Psykiskt och socialt omhändertagande).
Scenariot vid olyckstillfället är följande: Klockan är strax efter halv tolv fredagen den 27 januari 2006. Samtal inkommer på 112 till SOS-alarm i Västerås om att en buss har åkt av vägen på E 20 i höjd med Högsjön sydväst om Arboga. Vissa av samtalen kommer direkt från bussen. Bussen har cirka 50 passagerare ombord och ligger i diket bredvid norrgående körfält i riktning mot Stockholm.

Vi fick inledningsvis en bra beskrivning av hur Arbogas krisledningsorganisation såg ut vid tillfället och hur larmet gick vidare till POSOM-gruppen och vilka aktörer som allteftersom tiden gick kallades in för att hjälpa till med olika uppgifter. Polis och räddningstjänst var givetvis först på plats och eftersom Arboga ligger ganska mittemellan Västerås och Örebro kom polisbilar och ambulanser  från båda dessa platser. E 20 stängdes snabbt av i båda riktningarna för att kunna transportera svårt skadade till sjukhusen i Västerås och Örebro medan oskadade och lätt chockade passagerare fördes till Arboga för allmänt omhändertagande.

POSOM i Arboga upprättade ett stödcenter i Församlingshemmet i Arboga, en delvis förberedd samlingsplats. Kyrkoherden svarade för inlarmning av stödpersoner till stödcentret. Lena och Ragnhild bemannade en telefonväxel i kommunen och satt i stort hela fredagen och natten till lördagen och besvarade samtal från oroliga anhöriga, polisen, räddningstjänsten och givetvis pressen. Lokaltidningen i Arboga var förstående inför situationen medan Aftonbladet och Expressen var minst sagt jobbiga att hantera för damerna. Dessa vägrade konsekvent att lämna ut namnen på de passagerare som fanns i stödcentret, vilket irriterade journalisterna omåttligt. Likaså fick journalisterna inte träffa och intervjua passagerarna under det första dygnet.

POSOM-gruppen i Arboga började också kontakta POSOM i passagerarnas hemkommuner inför dessa personers återkomst. Man började under lördagen med hemskickning av personer per tåg eller buss (flera vägrade av begripliga skäl att åka buss) och i vissa fall taxi. Resenärerna var på en teaterresa till Stockholm för att se musikalen ”Mamma mia” och kom från ett antal orter och ett större företag i Västergötland.

Några siffror från olyckan:
POSOM hade 30 personer som jobbade fredag-lördag varav elva stycken kom från Svenska kyrkan.

Räddningstjänsten hade 30 personer och 35 ambulanser på olycksplatsen, bl a för att plocka ut fastklämda passagerare och för att med domkrafter och kranar resa upp bussen, som låg på ena sidan i diket, för bättre åtkomst av de fastklämda passagerarna.

Polisen hade ett 70-tal personer utkommenderade, varav 20 på olycksplatsen. Förutom trafik­dirigering och identifiering och personregistrering på platsen fick polisen också ställa iordning ett avskilt ställe för dem som omkommit. I bussen fanns totalt 51 personer varav nio dog.

Någon FRG fanns inte i Arboga år 2006, men idag finns den. Men deras POSOM-grupp hade en bra och bred sammansättning. Lednings­gruppen bestod av en sammankallande och med representanter från socialförvaltningen, barn- och utbildningsnämnden, räddningstjänsten, polisen, landstinget, Svenska kyrkan och en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Stödgruppen bestod av socialsekreterare och diakoner.

En viktig lärdom från olyckan var att en informationsgrupp är absolut nödvändig för alla kontakter med anhöriga, pressen, övriga aktörer på olycksplatsen, POSOM i hemkommuner liksom den interna informationen till deltagarna i insatsen.

En intressant och mycket lärorik kväll för alla oss deltagare från Sollentuna, Täby, Österåker, Norrtälje m fl. Stort tack till Leona Jaeger Clarstedt, som bjöd in oss och till Lena Mäenpää och Ragnhild Tyrfors från Arboga, som berättade och delgav oss sina erfarenheter och lärdomar av bussolyckan i Arboga.

Olle Å