Arbetsgrupper (exempelvis till resa, fest, afton och dyl)

  • Plocka fram uppgifter till budgetunderlag för projektet, samt begära styrelsebeslut på eventuella utgifter för kåren
  • Om styrelsen ej utsett gruppansvarig ska gruppen själva utse en
  • Rapportera löpande vid styrelsemöten
  • Marknadsföra i medlemsblad och eventuellt på hemsida
  • Avrapportera efter genomfört projekt på hemsidan
  • Göra sammanställning av projektet till kårens verksamhetsberättelse
  • Avrapportera deltagande mm till cirkelansvarig
  • Genomföra projektet, och om projektet ej genomförs, rapportera/utreda varför så blev fallet