2010 i kortversion

Fram till stämman i februari 2010 var Madeleine Hult kårchef, i hennes styrelse jobbade förutom Monika H som vice, sju ledamöter och nio ersättare. Vid stämman valdes Martina och Anna som kårchefer och till sin hjälp hade de sex ledamöter och nio ersättare. Totalt har 21 olika personer varit verksamma i styrelsen. Till det har kåren haft 23 olika personer som haft funktionärsuppdrag. Totalt 44 personer. Totalt har dryga 80 olika uppdrag fyllts under året. Styrelsen har fortsatt med öppna styrelsemöten där alla kan delta, totalt åtta stycken under året.
Samarbetet med Sensus har fortsatt och under året har vår verksamhet resulterat i sju olika studiecirklar med snitt på knappa tolv per cirkel, och 155 timmar. Det som inte går att räkna som cirkel blir ett kulturprogram, vilket I år har resulterat I 25 program på totalt 275 studietimmar.

Vi genomförde TVÅ egna Lottornas Uppdrag, en på våren och en på hösten, åtta av våra egna medlemmar deltog i dem tillsammans med lottor från andra kårer.

Därutöver har lottor varit i väg på medlems- och avtalsutbildningar, tyvärr har tekniken för att få fram rapporter om detta inte fungerat fullt ut i år, så uppgifterna för i år blir missvisande. Men håller på att förbättras.

Kårens egen rekryteringsverksamhet har fortsatt, förutom flitigt trappstudsande för utdelande av material i brevlådorna så har vi genomfört fyra större kampanjer i samband med Edsbacka marknad, Attundadagen, kommunens föreningsdag och Solhjulets dag – alla under september. Den främsta värvningen har skett till FRG-kurser.

Alla medlemmar inklusive andrakårsmedlemmar och SLKVare har även i år fått ett grattiskort. Kåren uppvaktade även kronprinsessparet med kort och kokbok när de flyttade in på Haga slott.

Förutom alla uppdrag som utsetts på stämma och konstituerande möte har mycket jobb även gjorts i arbetsgrupper, inför evenemang eller liknande. Under året har hela 18 olika grupper varit verksamma. Och sju stycken fortsätter även i år, de tre största rör ju som exempel vårt jubileum.
Under året sjösattes kårens nya hemsida, www.sollentunalottorna.se. I Sikte kom ut fyra gånger under året och fick även en uppfräschad profil.

Hela 151 av våra medlemmar har en @lottorna.net-adress. Vi har 64 olika sändlistor, som exempelvis går till kårcheferna, sekreterarna, kassör, soppan, styrelsen och den allra största är PRATA som har 125 prenumeranter.

Till årets lotta 2010 utsågs Gunilla Beijer.

Under Kristi himmelfärdshelgen 2010 genomfördes kårresan till Finland. Under hösten bokades resan till Edinburgh och Skottland som genomförs i sommar.

Vid årsskiftet var medlemstalet 113 stycken första kår, tolv stycken andra kår samt en hedersmedlem. I SLKV hade vi 23 medlemmar. Totalt 149 stycken när man slår ihop dessa. Vi rekryterade elva nya, men 19 medlemmar ströks.

Under året har vi haft eller medverkat i 134 olika typer av aktiviteter.

De har bland annat bestått i 48 olika arbetsmöten inför evenemang och andra projekt. Vi har haft 25 olika kåraftnar, med allt från intressanta föredrag, via otroliga studiebesök till roliga fester. Tio olika rekryteringstillfällen. 13 möten för styrelsen och stiftelsens ledning. Det har varit 16 möten eller kurser för FOS och FRG.

Till höstens upplaga av Lottornas Uppdrag togs det fram en grafisk profil och symbol som vi använde i allt material till kursen.

Detta är en sammanfattning av kårens verksamhetsberättelse, vill du ta del av hela, kontakta mig eller någon i styrelsen.

Monika H