2009 - Vad hände egentligen?

Så har det gått ett år till och dags att sammanfatta vad vi gjorde. På stämman hade vi en 15 sidors handling som beskrev sammanfattat vad vi gjort.
Här ska jag nu försöka förkorta den sammanfattningen, så håll i er, nu gasar vi på.
Vi har haft två styrelser (skiftade på stämman i mars förra året). Den första bestod av 16 personer. Den andra bestod av 18. Tre personer klev av och fem nyvaldes. Under året har två ersättare lämnat sina uppdrag. Därutöver har vi haft 20 personer som varit funktionärer eller haft uppdrag av formell art. Det innebär att vi haft drygt 40 personer som varit lite aktivare än den vanliga medlemmen. Styrelsen har haft åtta styrelsemöten.

Vi samarbetar med Sensus och lägger in det mesta av vår verksamhet i cirkelform eller som kulturprogram. Vi har under året fått ihop tre olika cirklar med en total volym om 79 studietimmar. Dessutom har vi fått till 74 kulturprogram som omfattat 257 studietimmar.

Vi arrangerade under våren helgkursen ”Lottornas uppdrag” med tolv deltagare varav fem från oss. Vi har haft 17 lottor som varit iväg på medlemsutbildningar och 23 som gått både civila och militära avtalsutbildningar. Dessutom har en handfull varit på andra typer av kurser.

Den externa informationsgruppen har studsat runt i kommunen och delat ut rekryteringsmaterial, vi har dessutom haft fyra större informations- och rekryteringskampanjer. En gäng nyfikenmöten har också genomförts.

Alla medlemmar har blivit uppvaktade med ett grattiskort.

Vi hade fyra lottor som var med och gick högvakten i samband med Lottornas 85-årsjubileum i mitten av september.

Många av våra större aktiviteter förbereds av en arbetsgrupp. Under året har vi haft 16 grupper som arbetat, tre av dem fortsätter även nästa år. Grupperna är Lottornas uppdrag, kårstämmans måltid, påskfest, Solhjulets stämma, vårutflykt, kick off, julfest, Solhjulets dag, Edsbacka marknad, Sollentunadagen, Stinsen, julmarknad, fotoarkivet, weböversyn, jubileum 2011, jubileum 2011-dokumentation och jubileum 2011-tattooresa.

I Sikte har kommit ut fyra gånger under året. De fyra numren är på totalt 200 sidor eller knappt 57.000 ord eller knappt 344.000 tecken och mellanslag. De har haft ca 265 artiklar/notiser som illustrerats med ca 170 foton och 130 teckningar eller motsvarande. Vår stora öppna sändlista PRAT bytte pga spamproblem namn till PRATA. Via den listan når vi ca 135 personer via e-post, både medlemmar och andra intresserade. Cirka fem-tio gånger i veckan skickas det ut information, inbjudningar och upprop. Alltså ca 250-500 utskick under året. Dessutom har vi 56 stycken sändlistor.

SLKV hade årsmöte och valde ny ordförande: Olof Ågren. De samarrangerade kårens påskfest. I övrigt har det följt kårens verksamhet.

På förra stämman delade vi ut årsnålar, två 5-års, fyra 20-års och en 30-års. Ewa Wasshem utsågs till årets lotta.

Vid årsskiftet hade vi 124 förstakårsmedlemmar, en ökning med fyra. Dessutom tio stycken andrakårsmedlemmar, en ökning med en och SLKV hade 26 medlemmar, en ökning med tre. Totalt antal medlemmar är 163 stycken och vi har under året rekryterat 22 medlemmar och tyvärr har 15 medlemmar lämnat kåren.

Vi har tagit fram en röd munkjacka, vi har uppdaterat informations- och uppslagsdokumentet Frågor&Svar. Det har fortsatts att fotografera och vi har blivit ett fotoalbum rikare. Totalt har ca 1.300 bilder tagits och lämnats in under året, detta väger knappa 3GB.

Lottorna hade i maj en städdag på gården då vi bland annat tvättade alla fönster och hängde upp gardiner. Dessutom har Muschi och Hans Lundberg sett till att båda toaletterna är snygga och fräscha.

Vi har knappt 70 olika underskrivna avtal (en del har dubbla). Cirka 35 är militära (A, HV, Fv &M) och drygt 30 är civila (FRG, PTS).

I listan på aktiviteter under året finns cirka 120 olika uppgifter. Det är dels externa arrangemang som vi deltagit i och dels våra egna kåraftnar, kampanjer, arbetsmöten mm.

26 (24) arbetsmöten, 20 kåraftnar, 14 rekryteringstillfällen, varav 7 studsar och 3 föreningsdagar (motsv), 8 styrelsemöten, 7 nyfikenmöten, 5 inkomstbringande, 5 försvarsgårdens stiftelsemöten, 4 I Siktedistributioner, 4 lokala FOSmöten och 3 kurser - på 5 dagar. Kvar har vi lite ”löskesaker” som studiebesök, årsmöte, kårstämma, vårutflykt, julmarknad, kick off, deltagande i Vårruset och så vidare…

Det blev en hel del i år också…

Monika