Öststats­maffia

Om den grova organiserade brottsligheten i Östeuropa kan kallas för maffia är osäkert, det är svårt att ta reda på om den är så hierarkiskt uppbyggd som den italienska maffian anses ha varit.


Ett kännetecken för sovjetmaffian är att den direkt/indirekt går att kopplas ihop med politik, myndighetsutövning och andra offentliga institutioner i de forna Sovjetstaterna, där den organiserade brottsligheten har ett stort inflytande. Dessutom domineras det privata näringslivet av maffians inflytande, inte minst gäller detta de stora bankerna. Den ”ryska maffian” anses vara världens mäktigaste brottssyndikat som använder extremt mycket våld till skillnad från andra maffior. Det spekuleras mycket i hur oligarkerna har en roll inom den ryska maffian utan direkta bevis. Att sätta ett likhetstecken mellan ryska maffiabossar och oligarkerna är inte helt oriktigt. Dessa få män har tillskansat sig enorma rikedomar under 90-talet under märkliga omständigheter.

Organiserad brottslighet från Balkan i finns även i EU-länder och till viss del även i USA.

Liksom sin motsvarighet på Sicilien bygger den albanska maffian på täta familjeband och alla medlemmar iakttar en strikt tystnadsplikt. Den albanska maffian sägs inte vara en enhetlig organisation med en ledare, utan en vidare krets med flera chefer.

Den serbiska maffian är en allmän beteckning på flera kriminella organisationer i Serbien. Den består av tre större grupper, som i sin tur sysselsätter större och mer löst sammansatta nätverk.

Källa Wikipedia