Årsmöte i skuggan

Samma dag som lottakåren höll sitt årsmöte avhölls även SLKVs. Sollentuna lottakårs vänner är ju en förening med hängavtal, som egentligen inte har någon annan agenda än lottakåren, men som organiserar de män som vill vara med, och några enstaka kvinnor.
Vännerna betalar samma avgift som andrakårs-medlemmar, 200 kronor, och har full tillgång till allt kåren hittar på lokalt. Eftersom man inte är medlemmar i Riksförbundet Sveriges lottakårer har man inte tillgång till det kursutbudet, Lottanytt eller försäkringar.

På årsmötet omvaldes de tre styrelseledamöterna; Eva Holmquist, ordförande, Christoffer Jonsson, vice ordförande och Ingrid George, sekreterare. Då föreningen inte har någon egen ekonomi behöver vi ingen kassör och revision. Däremot väljs en valberedning (samma som kårens) som förbereder valen.

Ingrid