Årets beslut

Kårstämman är ju kårens högsta beslutande samling. Årets stämma tog en hel del olika beslut, och här kommer en liten sammanfattning för den som inte kunde vara med. Efter lite mötesformalia var det dags för verksamhetsberättelsen som först sammanfattades med foton från året i snabbfart, därefter själva berättelsen i kortform. Hela berättelsen finns på vår hemsida och en sammanfattning av den finner ni på annan plats i detta nummer. Verksamheten och ekonomin godkändes, revisorerna lämnade sin berättelse och styrelsen fick ansvarsfrihet.
Budgeten för innevarande år presenterades och godkändes. Vi planerar för ett minusresultat främst beroende på kårens stora resa till Kiruna. Vi fastställde även en preliminär budget för 2014.

Medlemsavgiften för 2015 fastställdes. Den är oförändrat 400 kr för förstakårsmedlemmar och 200 kr för andrakårsmedlemmar och medlemmar i SLKV.

Sedan var det dags för alla olika val. Stämman väljer bl a styrelsen med ordföranden, ledamöter och ersättare, dessutom revisorer, ombud till riksstämma och Sensus förbundsstämma samt valkommitté. Styrelsen utser sedan alla funktionärer, stämman fick dock en presentation av alla föreslagna. Förutom ett flertal omval skedde även en del nyval: Madeleine Hult som vice kårchef, nya ledamöter i Vera Descultu och Anna Grönvall, nya ersättare i Lena-Karin Eliasson och Elisabeth Kamél. Hela styrelsen och alla funktionärer finns i listan på kårledningssidan.

När allt det formella var avklarat övergick vi till det högtidliga. Det delades ut årsnålar, dvs en nål till lotta som varit medlem minst i det antal år nålen representerar samt närvarar på stämman. Det blev en 20-års till Ulrika Hjelmsell och Lotta Wallgren, 30-års till Ingrid George, samt som en specialare meddelades att en nål skulle skickas till vår hedersmedlem Gunilla Persson i Dalarna, i valören 60 år.

Kårchefen tackade av närvarande nyavgånga ledamoten Ulrika Hjelmsell. Övriga som lämnade styrelsen var Christina Axmark och Eva Silfverhammar.

Stämman avslutades med att vi alla sjöng lottasången.

Monika