Ålder

Medellivslängden har varierat mellan enskilda år, men utvecklingen under perioden 1861–2011 har varit stadigt uppåtgående.


Under 2000-talet har medellivslängden i Sverige ökat från 81,8 till 83,4 år för kvinnor. Inte något år har männen haft högre medellivslängd än kvinnorna, men under de senaste 30 åren har gapet mellan könen minskat. Det beror sannolikt främst på en förändrad livsstil hos männen.

Av alla kvinnor som avled under 2011 hade fler än hälften hunnit uppleva sin upplevt sin 85-årsdag. Medellivslängden för män idag fyra år längre än för kvinnorna.

Källa: www.scb.se